Sinds WERELDVERTELDAG 2020 trakteert
VerVe korte verhalen 
op haar YouTube kanaal.  
Klik HIER om te kijken of te abonneren. 
 

Historie

 

Voor allerlei mensen,
die bezig willen blijven
met de kunst van het vertellen.


Oprichting
Op 18 februari 2005 besluiten Tilly Huberts en Lisette Oosterbosch om Vertelclub Veldhoven op te richten, kortweg VerVe. Ze kennen elkaar van de cursus Meesterverteller, eind 2004 gevolgd in de Openbare Bibliotheek van Veldhoven. Die cursus werd gegeven door Jos Walta, schrijver van het gelijknamige boek.

Doel
De oprichters formuleren het doel van de club als volgt: ‘Vertellers treffen elkaar regelmatig en vertellen elkaar op de bijeenkomsten verhalen zodat ze een stok achter de deur hebben om met verhalen aan de slag te zijn en te blijven. Dit alles in een gemoedelijke sfeer, maar zeker ook met de bedoeling om te groeien als Meesterverteller.’

Eerste bijeenkomst
De cursisten die tot het eind hebben volgehouden, worden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 13 april 2005. Vijf van hen blijken blij met het initiatief en stemmen in om elkaar eens in de tien weken te treffen.

Eerste optreden
Hoewel de oprichters het eerste jaar zagen als een try-out en beslist niet de bedoeling hadden om al voor publiek te gaan staan, maakt VerVe toch al in september 2005 haar debuut. En wel op verzoek van de Veldhovense bibliotheek, tijdens Cult & Tumult, een groot driedaags cultureel festival. Het programma van VerVe kreeg de naam: ‘Vertel mij wat!’.

Groei
Zoetjes aan groeit de club met vertellers uit de regio. Binnen een jaar na het debuut, zijn er negen mensen bij VerVe aangesloten. De frequentie van de bijeenkomsten is dan opgeschroefd naar (minstens) eens in de zes weken. Enige tijd later gaan de leden elkaar elke drie weken treffen. Het aantal leden groeit verder naar de maximale groepsgrootte van elf personen; het aantal aanvragen voor optredens ligt jaarljks rond de 40 keer.

Activiteiten
VerVe-leden oefenen zich in het vertellen volgens de oude vertelkunst (dus uit het blote hoofd) en bezoeken samen vertelvoorstellingen en -evenementen. Af en toe ontvangt VerVe een gastverteller, haalt een (professionele) workshopdocent in huis of houdt een uitwisseling met een andere vertelclub. De optredens hebben meestal plaats op verzoek en zijn daardoor vaak in besloten kring. Een jaarlijkse uitzondering vormt de Wereldverteldag (op 20 maart). Dan neemt VerVe (meestal) zelf het initiatief om publiek te trakteren op verhalen. Zo werden verzorgingshuizen en woonzorgcentra in Veldhoven en Eindhoven al eens bezocht, vormde Dwaaltuin ’t Oerse Zand, ’t Geitenboerke en de foyer van Theater De Schalm het decor van vertellingen, werden basisscholen 'overvallen' en kregen bijvoorbeeld verschillende instellingen en verenigingen, waaronder de plaatselijke scouting, vertellers van VerVe over de vloer. Wie weet wat we de komende jaren op 20 maart nog allemaal gaan doen!. 

Vereniging
Met veel opdrachtgevers vinden de leden het verstandig om van de vertelclub een vereniging te maken. Dat gebeurt op 18 januari 2008. Sindsdien hanteert VerVe die officiële datum als moment om lustrums en jubilea te vieren.